<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13537987\x26blogName\x3d.::4o+MATI::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://4mati.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://4mati.blogspot.com/\x26vt\x3d-3529551192642507431', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
4ï ÌÁÔÉ

Ταυτότητα έκδοσης


Το "4ο ΜΑΤΙ" είναι μια περιοδική έκδοση της εκπαιδευτικής κοινότητας του 4ου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης.

Κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή ως ένθετο της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ Ηρακλείου.

Την Ομάδα Έκδοσης απαρτίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές του Σχολείου.

Για τη συμμετοχή σας στις προσεχείς εκδόσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Έκδοσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 4mati.editor@gmail.com

Οι απόψεις των αρθογράφων δεν εκφράζουν απαραίτητα και την Ομάδα Έκδοσης του εντύπου.

4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο
Ηρακλείου Κρήτης

Διεύθυνση: Ελευθερίου Σκεπετζή 31, Κηπούπολη, ΤΚ 71307, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο & Fax: 2810-320770
E-mail: 4esperino@gmail.com